Selecteer een pagina

Marks Wachters notarissen

Marks Wachters is een groeiend kantoor met een toenemende hoeveelheid werk en een groeiend aantal personeelsleden. De grootste uitdaging hierin is het vormen van een geolied team waarbij ieder teamlid werkt vanuit een gevoel van samenhang en verbondenheid.


Talenten en Kwaliteiten

Het Marks Wachters team in Nuenen heeft kennisgemaakt met de Core Values Index (CVI), de eerste module van Ontspannen Meesterschap. Naar aanleiding van de hiermee gevonden talenten en kwaliteiten zijn er verschuivingen geweest in werkzaamheden, waardoor ieders talenten en kwaliteiten optimaal benut worden en energie effectiever wordt besteed.

Marks Wachters wil ervoor zorgen dat iedere medewerker werkzaamheden verricht waarbij zijn/haar talenten het beste tot hun recht komen. De CVI geeft hier duidelijke en praktische handvatten voor, zoals ook al gebleken is in Nuenen.

De eerste stap is wat ons betreft dan ook het uitrollen van de CVI voor het hele team. Alle medewerkers krijgen hun eigen CVI-analyse gevolgd door een team-workshop waarin de werking van de CVI verder wordt toegelicht en waarin op de individuele profielen wordt ingegaan.

Dit geeft op zowel individueel als op teamniveau de eerste stap richting verdere cohesie tussen de vestigingen en binnen Marks Wachters als geheel.


Cohesie

De Marks Wachters familie wordt steeds groter. Door de snelle groei is het op dit moment nog geen optimaal functionerend team. Twee vestigingen en verschillende disciplines die onvoldoende van elkaar weten wat ze doen, wat ze bij elkaar kunnen halen en wat ze elkaar kunnen geven. Ieder levert individueel goed werk af, maar er wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van elkaars expertise en ervaring. Dit werkt door in de afhandeling van complexe dossiers. Hier is winst te behalen: de samenwerking tussen de vestigingen én de disciplines kan beter.

Wanneer we jullie huidige situatie vertalen naar onze visie, beluisteren we dat jullie een soepelwerkend systeem willen worden. Binnen dat syteem zijn er verschillende vestigingen, afdelingen en expertises die met elkaar een geheel vormen. Om dit geheel te vormen is het nodig de samenhang en verbinding tussen de individuele medewerkers te vergroten, oftewel de cohesie.

Systeembenadering

Cohesie is een systeemwoord en dit is letterlijk wat wij doen. Binnen Ontspannen Meesterschap trainen en coachen we vanuit het Systemisch Werk. Sterker nog: het is onze basis. Madelon is naast kandidaat-notaris afgestudeerd als trainer-systeemopsteller. Zij is ervan overtuigd dat voor elk kantoor de systeembenadering hét antwoord geeft op de vraag naar meer samenhang, verbinding en effectiviteit. Systemisch Werk maakt in één oogopslag duidelijk hoe de onderlinge verhoudingen deze factoren binnen een kantoor -zowel positief als negatief- beïnvloeden.

Daarom is een logische volgende stap dat we aan de slag gaan met het optimaliseren van het systeem van Marks Wachters. Hierbij borduren we voort op de CVI: iedereen is anders, heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing. Binnen het MarksWachters systeem werkt ieder dus op zijn/haar eigen manier.

En dat niet alleen: iedere medewerker heeft zijn eigen triggers, die ook bij ieder weer andere emoties en gedrag oproepen. Een one-size-fits-all-oplossing op systeemniveau kan dus niet. Iedere medewerker heeft zijn/haar eigen unieke wisselwerking met het Marks Wachters systeem. Voor een goede samenhang, verbinding en effectiviteit is het essentieel om dit in beeld te hebben, anders komen het persoonlijke werkplezier en ieders kwaliteiten en talenten niet tot hun recht.


Persoonlijke systeem

Hier komt Dominique in beeld. Zij is expert op het gebied van het interne systeem. Door inzicht te krijgen in de gevoeligheden van je interne systeem en deze vervolgens te leren reguleren, worden je persoonlijke communicatie, werkplezier en effectiviteit vergroot. Oftewel: ieder wordt de beste versie van zichzelf. Dit werkt direct door op het Marks Wachters systeem.

Om een stevige start te maken met het optimaliseren van het systeem van Marks Wachters, krijgt iedere medewerker van ons als bonus bij het totaalpakket een individuele sessie met Dominique. Een sessie om het innerlijke systeem te leren kennen, inclusief zijn gevoeligheden en mogelijkheden. Iedere medewerker neemt deze kennis van het persoonlijke systeem vervolgens mee naar de teamdagen.

Uniek

Ontspannen Meesterschap is uniek in de combinatie van organisatorisch en persoonlijk systeemwerk binnen organisaties. Doordat Madelon naast haar trainerschap tevens werkzaam is in de notariële praktijk, kan  Marks Wachters er op vertrouwen dat het programma van Ontspannen Meesterschap honderd procent is toegesneden op de notariële praktijk.

InCompany Training Ontspannen Meesterschap voor Marks Wachters

 

  • Voor het hele Marks Wachtersteam een workshop van drie uur over de werking van de CVI en ieders unieke meesterschap. De CVI-vragenlijst wordt door de medewerkers van Eindhoven van tevoren online ingevuld.
  • Voor iedere medewerker een individuele online sessie met Dominique. Duur van elk gesprek is een uur.
  • Negen teamdagen waarin we van 10.00 tot 16.00 uur aan de slag gaan met het Marks Wachters systeem en de wisselwerking daarvan met de interne systemen van de teamleden.

Een teamtraining kan betekenen dat het kantoor tijdens een teamdag niet bereikbaar is. We zien in de praktijk dat dit opgelost wordt door bijvoorbeeld stagiaires de telefoon op te laten nemen. Een andere optie kan zijn de teamdagen in het weekend te plannen.

Trainers Ontspannen Meesterschap

Madelon Backelandt

Madelon is sinds 2012 werkzaam als kandidaat-notaris familierecht. Als mensenmens met een warm hart voor het notariaat heeft ze in 2018 Meester voor Meesters opgericht: een coachingspraktijk voor juridische professionals. Vanuit de vraag naar trainingen ontstond Morgan’s Meesterschap: trainingen gecreëerd door eigenzinnige combinaties van vakmensen met een focus op Persoonlijk Leiderschap.

Madelon ziet effectief Persoonlijk Leiderschap als een optimale combinatie van iemands individuele kernwaarden en de praktische context waarbinnen geleefd en gewerkt wordt.

“Madelon is een geboren docent en houdt scherpzinnig spiegels voor.  Ze vertaalt context en theorie naar de dagelijkse (juridische) praktijk en ze combineert onverwoestbaar optimisme met een scherpe antenne voor waar de dingen scheef gaan.”

Dominique Krooijmans

Dominique heeft haar roots als commerciële lijn- en projectmanager in het bedrijfsleven en werkt inmiddels ruim dertien jaar als coach en trainer met BodyBased Leiderschap.

Ze benadert Persoonlijk Leiderschap vanuit het lichaam. Om preciezer te zijn vanuit de neurobiologie: je gedragspatronen en overtuigingen, conflictstrategieën en je kwaliteit van verbinden vinden allemaal hun oorsprong in jouw autonome zenuwstelsel. Voor effectief Persoonlijk Leiderschap is jouw neurobiologie de missing link.

“Dominique combineert geduld met daadkracht en heldere visie met een scherp oog voor detail. Voortdurend vertaalt zij de theorie naar jouw praktijk en verbindt ze je persoonlijke inzichten met praktische toepassing.”

Dominique Krooijmans

Dominique heeft haar roots als commerciële lijn- en projectmanager in het bedrijfsleven en werkt inmiddels ruim dertien jaar als coach en trainer met BodyBased Leiderschap.

Ze benadert Persoonlijk Leiderschap vanuit het lichaam. Om preciezer te zijn vanuit de neurobiologie: je gedragspatronen en overtuigingen, conflictstrategieën en je kwaliteit van verbinden vinden allemaal hun oorsprong in jouw autonome zenuwstelsel. Voor effectief Persoonlijk Leiderschap is jouw neurobiologie de missing link.

“Dominique combineert geduld met daadkracht en heldere visie met een scherp oog voor detail. Voortdurend vertaalt zij de theorie naar jouw praktijk en verbindt ze je persoonlijke inzichten met praktische toepassing.”

Het is woensdagochtend tien uur. Tijd voor het wekelijkse teamoverleg. "Ik vind dat we geen werk meer van die makelaar moeten accepteren. Er staan te vaak fouten in zijn overeenkomsten."

"Nou, dat valt toch wel mee? En bovendien: hij is één van onze belangrijkste leveranciers. Ik heb er trouwens helemaal geen moeite mee, het ligt er maar net aan hoe je ermee omgaat."

Ik luister naar de discussie en voel mijn hartslag versnellen. Mijn stoel schuif ik een stukje naar achter. Dan wordt het stil. Vier paar ogen kijken me aan.

"Waarom zeg jij niks? Anders ben je altijd de eerste om je in een discussie te mengen."

Dit is zo'n moment waar we het gisteren in de training Ontspannen Meesterschap over hadden. In mijn systeemopstelling bleek dat mijn systeem liever afstand neemt dan direct de dingen te fixen. Zo blijft mijn systeem steviger in zijn chillzone.

Dus haal ik een keer rustig adem voordat ik antwoord. Ik voel mijn voeten op de vloer en mijn rug tegen de leuning van mijn stoel. Mijn hartslag wordt weer rustig. Tijd voor mijn antwoord: "Dit is niet aan mij om op te lossen. Relatiebeheer behoort tot jouw takenpakket Roel. Aan jou het besluit hoe hiermee om te gaan."

Het blijft even stil. Dan verschijnt er een glimlach op Roels gezicht. "Je hebt helemaal gelijk. Ik zal hem vanmiddag bellen en aangeven wat er anders moet."

In Company Training Ontspannen Meesterschap

Core Values Index

Aantal deelnemers: 30

Aantal CVI-analyses inclusief uitgebreid persoonlijk rapport: 30

Workshop van een dagdeel voor alle medewerkers

Waarde

€ 2.600,=

Teamtraject Cohesie

aantal deelnemers: 38

waarvan KNB-lid: 8

45 PE-Punten KNB

aantal teamdagen: 9

frequentie: maandelijks

Waarde

KNB-leden incl. PE-punten: € 4.500,= per persoon

voor 8 KNB-teamleden betekent dit  € 36.000,=

niet-KNB-leden: € 1.500,= per persoon

voor 30 teamleden betekent dit  € 45.000,=

Totaal:  € 81.000

Individuele sessies

aantal deelnemers: 38

frequentie: eenmalig

duur: één uur per persoon

locatie: online

Waarde

€ 6.840,=

Aanbod voor Marks Wachters

We willen graag met het Marks Wachters Team aan de slag! Voortborduren op de al gezette stappen en samen verder bouwen aan een effectief, enthousiast en stevig verbonden team. Een team wat iedere dag weer met plezier klaar staat voor elkaar en voor jullie cliënten.

Daarom willen we jullie graag een mooi aanbod doen:
  1. Voor het CVI-traject is jullie investering € 2.600,=.
  2. Indien jullie -daarna of nu meteen- kiezen voor het Teamtraject Cohesie bieden we jullie dit niet aan voor € 81.000,= maar voor € 31.000,=.
Dit is nog niet alles:

3. De prijs van het CVI-traject komt hierop ook nog eens in mindering, zodat de totaalprijs € 28.400,= wordt.

4. En als extra bonus krijgen jullie ook de individuele sessies met Dominique ter waarde van € 6.840,= kado!

Voor Team Marks Wachters komt de totaalprijs van het CVI-traject, het Teamtraject Cohesie en de reeks individuele sessies hiermee op € 28.400,=.

Dit betekent dat we voor € 748,= per teamlid met jullie gedurende tien maanden aan de slag gaan om verder te bouwen aan een effectief, enthousiast en stevig verbonden team.

Referenties

{

Ontspannen Meesterschap leert mij enorm veel over mezelf, over anderen en hoe ik beter om kan gaan met bepaalde situaties. Ik heb geleerd hoe ik mijn eigen (stress)signalen kan herkennen én wat ik vervolgens kan doen om daar de juiste actie aan te koppelen. De actie die voor mij persoonlijk het beste is en het meest effectief in de samenwerking met mijn collega's.

Hugo
klerk

{

Door de gerichte oefeningen leer ik kijken naar de lichamelijke signalen van een ander. Zo kan ik adequater reageren op de ander én op de situatie zelf. De dingen lopen zo een stuk soepeler. Van mijn collega's en  leidinggevende krijg ik terug dat ze vinden  dat ik meer ontspannen, spontaner en vrolijker ben.

Martine
kandidaat-notaris

{

Wat gebeurt er onder de oppervlakte in een kantooroverleg en waarom leidt dat tot een bepaalde sfeer en resultaat? Door te weten wat er gebeurt in mijn autonome zenuwstelsel, snap ik reacties van mezelf en van anderen veel beter. Dat maakt dat ik een stuk relaxter ben in mijn werk en aan het eind van de werkweek meer energie over heb.

Femke
kandidaat-notaris

Tot slot

We kijken er naar uit om met jullie verder te werken aan een effectief, enthousiast en stevig verbonden team!

Hartelijke groet,